Beste keuze voor een opleiding in het onderwijs

De vraag naar leraren in het onderwijs is onverminderd groot. Het is de verwachting dat hierin niet snel verandering komt en zeker niet met het verwachte tekort van 2.000 fte in 2024 voor het primaire onderwijs. Het is dan ook interessant om te kijken of er een carrière in het onderwijs voor je in het verschiet ligt. Er zijn in elk geval verschillende mogelijkheden om als leraar in het onderwijs aan de slag te gaan. Wat de beste keuze is, hangt onder meer af van je eigen voorkeuren. Bijvoorbeeld het werken met jonge kinderen in het basisonderwijs of met tieners in het middelbaar onderwijs.

Opleiding voor onderwijsbevoegdheid basisonderwijs

De vraag naar leraren is al zo groot dat er leraren werkzaam zijn in het onderwijs zonder onderwijsbevoegdheid. Door het volgen van een lerarenopleiding behaal je deze onderwijsbevoegdheid wel. Overigens is de lerarenopleiding voor iedereen te volgen die als doel heeft om als leraar voor de klas te gaan staan. Wil je werken in het basisonderwijs dan past een kwalitatieve PABO opleiding daar uitstekend bij. Deze opleiding voorziet in het behalen van de onderwijsbevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs. Overigens is deze opleiding eveneens de beste keuze voor zij-instromers. Het voordeel is dat er dan sprake is van het volgen van een versnelde PABO-opleiding met een duur van twee jaar.

Opleidingen voor onderwijsbevoegdheid voortgezet onderwijs

Het is natuurlijk altijd mogelijk om de overstap te maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Of om de carrière in het onderwijs meteen in het voortgezet onderwijs te beginnen.Met de HBO Bachelor lerarenopleiding Nederlands kun je bijvoorbeeld aan de slag als leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs. Zo zijn er verschillende opleidingen om als leraar in een specifiek vak les te geven, variërend van wiskunde tot de Engelse taal.

Schakelprogramma en specialisaties

Als je al een onderwijsbevoegdheid hebt voor het basisonderwijs is er een schakelprogramma beschikbaar. Er is in dat geval een tweedegraadsbevoegdheid nodig om de onderwijsbevoegdheid te verkrijgen. Het schakelprogramma van PABO naar lerarenopleiding heeft een duur van vier jaar. Indien er sprake is van vrijstellingen is het mogelijk om de opleiding sneller af te ronden. Verder is het voor docenten die in het hoger onderwijs werkzaam zijn mogelijk om zich te specialiseren. Bijvoorbeeld door een Post Bacheloropleiding te volgen. Dat is een uitstekende aanloop om van start te gaan met een Masteropleiding. Een Post Bacheloropleiding varieert in duur van drie maanden tot een jaar en kent verschillende specialisaties.

Plaats een reactie