Dit maakt rechtsbijstand interessant voor ondernemers

Het wordt ondernemers ten zeerste aangeraden, een pakket voor rechtsbijstand af te nemen. Onder meer Juristu is een partij die deze pakketten aanbiedt; voor zzp’ers, organisaties binnen het MKB en voor grote bedrijven. Rechtsbijstand biedt je een stevige basis om op terug te vallen in het geval van een conflictsituatie. Het kan hierbij gaan om conflicten met een leverancier, met een afnemer of bijvoorbeeld met een medewerker. Niet alleen bij (dreigende) conflictsituaties is het prettig juridisch geadviseerd te worden over de mogelijkheden die je hebt om het conflict op te lossen. Denk ook aan de situatie, waarin je advies wenst over de overeenkomst die je voornemens bent aan te gaan met een leverancier. Is de overeenkomst in diens huidige vorm rechtsgeldig? Staan er bepalingen in de overeenkomst die opnieuw geformuleerd zouden moeten worden, om je positie te verstevigen in de toekomst? Enzovoorts. 

Incassobureaus met in-house juristen 

Het afnemen van een pakket voor rechtsbijstand is een verstandige keuze. Zorg er hierbij voor dat je kiest voor een organisatie waar je niet alleen terecht kunt voor advies van juristen, maar bijvoorbeeld ook voor incassotrajecten in het geval van wanbetalingen. De combinatie van deurwaarders en juristen binnen dezelfde organisatie is bijzonder interessant. Vaak heb je een jurist nodig om een deurwaarder diens bevoegdheden te kunnen laten gebruiken. Immers, een rechter bepaalt of mag worden overgegaan tot het leggen van beslag op de eigendommen van een wanbetaler. Een jurist ondersteunt je bij dit traject en kan adviseren over de kans van slagen ervan. Onder meer een incassobureau bij Juristu biedt deze combinatie van expertises. Kijk er eens naar. 

Conflicten kunnen zich op ieder moment voordoen 

Het vervelende aan conflictsituaties is dat deze zich in de basis op ieder moment voor kunnen doen voor ondernemers. Een klant kan diens factuur weigeren te betalen, een leverancier kan gemaakte afspraken plotseling niet meer nakomen en een medewerker kan op de werkvloer voor problemen zorgen uit ontevredenheid over de gang van zaken. Dergelijke risico’s zijn in geen geval volledig uit te sluiten door ondernemers. Door voor een stevige basis te zorgen met een jurist om op terug te kunnen vallen, ben je ervan verzekerd dat je adequaat kunt handelen in het geval van dergelijke conflicten. Hierbij zal initieel altijd geprobeerd worden om nog in de minnelijke fase, de periode voor een eventuele gerechtelijke procedure, tot oplossingen te komen. Het bespaart je veel tijd, moeite en kosten.

Plaats een reactie