Steeds meer probleemgokkers uitgesloten van deelname aan gokspellen door Cruks

In- en uitschrijven Cruks: Wat zijn de opties en welke invloed heeft dit op (online) casino’s in Nederland?

Sinds het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) in 2021 in het leven is geroepen, hebben meer dan 10.000 mensen een gok pauze ingelast. Daarmee zijn spelers (tijdelijk) verboden om deel te nemen aan kansspelen in online en fysieke casino’s en andere speelautomatenhallen in Nederland. Eenmaal ingeschreven bij Cruks lijkt uitschrijven echter niet meer mogelijk. In dit artikel gaan we kijken naar oorzaak en de gevolgen die dit heeft voor gokken in Nederland en ook wat dat dan precies betekent voor Alphen aan de Rijn.

<h2>Wat is er veranderd met de nieuwe wetgeving? </h2>

Met de komst van de vele online casino’s in de afgelopen decennia, werd het duidelijk dat de verouderde kansspelwetgeving in Nederland aan vernieuwing toe was. Er moest duidelijke regelgeving komen om de gokmarkt te reguleren, zodat criminaliteit, witwassen en eventuele belastingontduiking bestreden kon worden. Maar ook de veiligheid van spelers stond bij de vernieuwing van de regels hoog in het vaandel. De veiligheidsmaatregel die de overheid hiervoor introduceerde is het zogeheten Cruks register, een maatregel die moet voorkomen dat spelers, die risicovol gokgedrag vertonen, (verder) in de problemen komen.

<h2>Wat is Cruks? </h2>

Cruks is een landelijk register waar spelers in worden opgenomen die niet willen of mogen gokken en hierdoor geen casino’s kunnen bezoeken. Dit geldt voor zowel online als fysieke casino’s die een gokvergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) hebben. Voordat een speler een casino binnen gaat, moet dat casino eerst controleren of ze zijn ingeschreven in het Cruks register. Wanneer dat het geval is, wordt die speler voor bepaalde tijd toegang geweigerd bij het casino. De minimale uitsluitingsperiode van een Cruks registratie is zes maanden.

<h2>Speler veiligheid en casino’s zonder Cruks</h2>

Een speler kan zowel vrijwillig als onvrijwillig in het Cruks register worden opgenomen. Bij onvrijwillige inschrijving kan dit door een derde worden gedaan, bijvoorbeeld een casino of een andere belanghebbende, zoals een familielid, die zich zorgen maakt over het speelgedrag. Eenmaal in het register worden er vervolgstappen ondernomen om te zorgen dat een speler gepaste hulp krijgt aangeboden. De deelname hieraan is echter wel op vrijwillige basis, waardoor het Cruks niet volledig waterdicht is.

Als de verslaving en de drang om te spelen de overhand hebben, kunnen uitgesloten spelers alsnog hun weg vinden naar veel online casino’s die zonder vergunning opereren, zoals buitenlandse casino’s en andere online casino’s zonder Cruks. De speler veiligheid staat bij dit soort casino’s uiteraard niet voorop en veel van deze bedrijven willen juist spelers aantrekken die alles op het spel willen zetten, ongeacht hun speelgedrag en met alle gevolgen van dien.

Maar casino’s zonder Cruks zijn ook voor spelers die wel grip hebben op hun speelgedrag een risico, omdat er in het geval van een dispuut geen toezichthoudende instantie namens hen kan of zal bemiddelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan problemen met het uitbetalen van winsten, omslachtige regels om speciale bonussen vrij te spelen of het in rekening brengen van twijfelachtige ‘kosten’. De nieuwe wetgeving is er dus niet alleen voor gokkers met problemen, maar beschermt ook spelers tegen misleidende reclames en Algemene Voorwaarden die in het voordeel van het casino zijn opgesteld.

<h2>Kun je je bij Cruks uitschrijven? </h2>

Als je eenmaal geregistreerd bent in het Cruks en bekend bent bij de Nederlandse Kansspelautoriteit met je DigiD, is uitschrijven bij Cruks niet mogelijk, omdat dit het doel van het register voorbij zou gaan. Het verwijderen of wijzigen van een registratie kan alleen maar worden gedaan door de Ksa en alleen wanneer een inschrijving een (aangetoonde) fout bevat. Om de integriteit van het register te kunnen garanderen, kunnen spelers dus zelf geen oordeel vellen over wanneer zij weer ‘klaar’ zijn om te gokken. Pas wanneer de speelonderbreking is afgelopen, heb je weer onbeperkt toegang tot gereguleerde casino’s, zolang je je aan de regels houdt natuurlijk.

<h2>Oorzaak van de groei aan Cruks inschrijvingen</h2>

In een rapport van de Kansspelautoriteit[1] werd gekeken naar het vraagstuk of online deelname aan kansspelen meer verslavingsrisico’s met zich meebrengt, dan bij de traditionele kansspelen op fysieke locaties. Er werden daarbij een aantal potentieel risicovolle kenmerken van het spelen in een online omgeving benoemd, zoals de 24-uurs toegankelijkheid van online casino’s, het gebruiks- en betaalgemak, alsook de frequentie en anonimiteit waarmee gespeeld kan worden. In het rapport worden ook een aantal psychologische factoren toegeschreven aan online spelen, zoals de interactiviteit, het ontsnappen aan de werkelijkheid, de onderdompeling tijdens het spelen en het wegvallen van bepaalde remmingen.

Als we bovenstaande factoren in acht nemen en daarnaast kijken naar de eenvoud om je aan te melden bij een online casino, zou een combinatie van deze factoren mogelijk bijdragen aan meer gokproblemen en daardoor meer inschrijvingen in het Cruks register. Andere factoren die volgens hulpinstanties zouden hebben bijgedragen aan een stijging van het aantal inschrijvingen, zijn bijvoorbeeld de eenzaamheid en stress die veel mensen ondervonden tijdens de corona pandemie.[2]

<h2>Wat betekent de Cruks stijging voor de regio Alphen aan de Rijn? </h2>

In de regio Alphen aan den Rijn zijn meer dan 15 casino’s binnen drie kwartier te bereiken per auto, waaronder bijvoorbeeld de Hommerson en Flash casino’s. Maar is de aanwezigheid van zo veel casino’s in de regio een stimulans om (vaker) een gokje te wagen en houdt dit verband met het Cruks register?

Kijkend aar het onderzoek van de Ksa, lijkt online gokken in Nederland een aantal unieke mogelijkheden en daarmee problemen op te leveren die invloed hebben op iemands speelgedrag. Deze problemen blijken echter niet direct voort te vloeien uit de aanwezigheid van het aantal fysieke casino’s in een regio, noch vormt het de conclusie dat gokproblemen per se in ‘stenen’ casino’s ontstaan. Wat echter wel verondersteld kan worden is dat, door de opkomst van online casino’s en het Cruks register, spelers die in online casino’s gokproblemen ervaren, nu ook bij fysieke casino’s de deur gewezen wordt, waar ze vóór de komst van het Cruks nog wel gewoon welkom waren.

Van de inmiddels 10.000 Cruks registraties, is mogelijk al veel spelers de toegang ontzegd bij casino’s in de regio. Als namelijk blijkt dat een fysiek casino een speler toelaat die in het Cruks is opgenomen, dan bestaat er een grote kans dat de goklicentie van dat casino wordt ingetrokken, waardoor het voor fysieke casino’s absoluut geen aantrekkelijke optie is om uitgesloten spelers binnen te laten. Wat onduidelijk blijft is hoeveel van deze uitgesloten spelers inmiddels hun heil hebben gezocht in casino’s zonder vergunning en hoeveel van nu gokken zonder Cruks.

<h2>Wat kun je doen als je een gokverslaving vermoedt? </h2>

Als je het vermoeden hebt dat er gokproblematiek bestaat bij jezelf of iemand in je omgeving dan zijn er een aantal hulpmiddelen die je kunt toepassen en hulpverlenende instanties waar je kunt aankloppen, voordat je jezelf of een ander inschrijft voor het CRUKS register.

Gokkers die vermoeden dat ze een probleem hebben kunnen hiervoor een zelftest doen, bijvoorbeeld bij Hervitas of SolutionS of speellimieten voor zichzelf instellen op hun spelersaccount, zoals stortings- of inzetlimieten.

Een inschrijving bij het CRUKS is bij risicovol gedrag of een gokverslaving een goede stap om te stoppen met gokken. De registratie kan op twee verschillende manieren:

  • Spelers kunnen zichzelf registreren uit zelfbescherming voor een periode van minimaal 6 maanden, maar langer is ook mogelijk, zelfs tot een maximale ‘lifetime ban’ van 99 jaar.
  • Een probleemgokker kan ook onvrijwillig tot het CRUKS worden toegelaten. Daarvoor is het nodig dat een belanghebbende, bijvoorbeeld een partner, familielid of kansspelaanbieder, een verzoek indient bij de Ksa, waarna de de Ksa een beslissing neemt door middel van een zorgvuldig onderzoek.

Meer informatie over het Cruks register hier.

[1] Kansspelautoriteit: Kansspelverslaving, risico’s en preventie – Hoofdstuk 2.2.1 Exposure en adaption

[2] https://nos.nl/artikel/2374881-klinieken-bezorgd-over-toename-gokverslavingen-sinds-corona

 

Plaats een reactie