Bedrijf verkopen of kopen? Dit moet je weten!

Wanneer het aantal faillissementen toeneemt, wordt bedrijven kopen interessanter voor organisaties die op dat moment goed presteren. Bij een faillissement komt vaak immers een stukje marktaandeel vrij, welke een goed presterend bedrijf helpt verder te komen. Voor de verkopende partij is het voor het faillissement verkopen van de zaak interessant, om hier nog wat aan over te houden. Daarbij behouden medewerkers hun baan. Heb je interesse in de verkoop van je bedrijf? In dat geval zijn er enkele factoren om rekening mee te houden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bedrijfswaarde? Waarop wordt die waarde gebaseerd? In dit artikel lees je er meer over. 

Bedrijfswaarde meer dan omzetcijfers

Soms wordt gedacht dat bij de verkoop van een bedrijf voornamelijk naar de omzet en bijvoorbeeld schuldenlast wordt gekeken. Er is echter meer! De bedrijfswaarde wordt gedeeltelijk bepaald op basis van de EBITDA. Dit cijfer staat voor het bedrijfsresultaat voor de aftrek van rentes op schulden, afschrijvingen op de inboedel en bijvoorbeeld belastingen. Het is interessant om de EBITDA van de afgelopen drie tot vijf jaar te beoordelen. Is er sprake van een opgaande, of juist neergaande trend? Dat laatste zal het geval zijn bij een naderend faillissement. Naast de EBITDA speelt ook de sector waarbinnen het bedrijf opereert mee, evenals de omvang van het personeelsbestand. 

Managementparticipatie na overname bedrijf 

Een vierde factor is een eventuele managementparticipatie. Het komt geregeld voor, dat de eigenaar van een organisatie actief blijft binnen het management van het bedrijf wat de eigen zaak overneemt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de overgenomen zaak naast de kopende partij blijft bestaan. Zo’n managementparticipatie kan invloed hebben op de waarde van het bedrijf. In het bijzonder, wanneer het bedrijf niet volledig kan worden overgenomen. Denk aan een overname voor 51% of voor minder dan de helft. Het heeft invloed op de sturing die een kopende partij kan geven aan de organisatie. 

Tussenpersoon inschakelen voor vaststellen bedrijfswaarde 

Om de bedrijfswaarde van een organisatie vast te kunnen stellen, is het interessant om een tussenpersoon in te schakelen. Een tussenpersoon weet op basis van kennis en ervaring precies wat er komt kijken bij de overname van een bedrijf. Ook vind je online verschillende tools, die je een indicatie geven van de waarde van je organisatie. Gebruik zo’n tool vooraf eens om te kijken of de verkoop van het bedrijf interessant kan zijn voor je. Een tussenpersoon berekent de waarde nauwkeuriger dan dat zo’n tool dit doet. Het is slechts indicatief. 

Plaats een reactie